Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem Óvodája

Óvodánk honlapja: http://betlehemovoda.hu/

Küldetésünk, hogy Isten ajándékaként kapott gyermekeket, a krisztusi úton járva az Ő szeretetében neveljük.

Minden gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Személyes hitünk és életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően, a családokkal szorosan együttműködve nevelünk.
A ránk bízott sajátos nevelési igényű gyermekeket képességeiknek megfelelően igyekszünk  fejleszteni, oldani túlzott szorongásaikat, bizonytalanságaikat, segítjük őket az önmegismerés útján. Keresztyén érték rendünkhöz igazodva legfontosabb feladataink egyikének tekintjük, hogy megtanítsuk a gyermekeknek, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz. Óvodánk kiemelt értékeinek tekintjük a hitet, a szeretetet, megbízhatóságot, minőségi munkára való törekvést.


Váradi Gáborné


Az óvoda bemutatása
Intézményünket a Rákoscsabai Református Egyházközség 1994-ben alapította. Óvodánkban 3-7 éves gyermekeket nevelünk keresztény szellemben.
Ez a lelki irányvonal és a hitéleti nevelés fontossága meghatározza óvodánk fő arculatát. Bibliai történetek, napi áhítatok imádságok,rendszeres templomlátogatások színesítik meg csoportjaink életét.
A szülők igényéhez igazodva a gyermekeket reggel 6-tól este 17 óra 30-ig tudjuk fogadni.
2009 szeptemberétől új építésű 600 m2-es,6 csoportra bővülő ÖKO-OVI VÁR elnevezésű épületünkben 150 gyermek számára van hely.
A nevelőtestület döntése alapján fogadunk a többi gyermekkel együtt nevelhető

♦ testi fogyatékos- a helyváltoztatáshoz szükséges eszközöket a lehető legbiztonságosabban használó, vagy eszközök nélkül mozgó mozgáskorlátozott gyermeket
♦ érzékszervi látás/ hallás fogyatékosok közül a gyengén látó és enyhébben hallássérült gyermeket

Intézményünk komfortjai közé sorolhatók: 
♦ tágas  tornaterem,

♦ fejlesztőszoba

♦ sókamra

♦ szakmai és  gyermekkönyvekkel kiegészítőkkel ellátott könyvtár  és eszköztár
♦ tágas udvar/télen szánkós dombbal
♦ csoportonkénti terasz

♦ kulturális és óvodai házi programokhoz 200  férőhelyes aula

♦ megújuló energiából fűtés és napkollektorokból nyert melegvizes ellátás


Különleges hal formájú épületünk csendes, főúttól  elzárt,jó levegőjű családi házas környezetben  helyezkedik  el.  Főbejárata előtt minden igényt kielégítő parkolási lehetőség van az autósok és a biciklivel érkezők számára. Akik gyalog jönnek ideális megközelítésű, hiszen az óvoda előtt közvetlen buszmegálló biztosítja a gyerekek-szülők biztonságos megérkezését. Játszóudvarunk a főépület jobb és bal oldalán távol a zajtól kerítéssel elzárt füves, bokros, tágas területen terjeszkedik. Udvarunk érdekessége még, hogy a gyerekek részére vásárolt bicikliknek, rollereknek egyedi kövezésű út lett építve, ezzel is kielégítve és fejlesztve mozgásigényüket.
6 csoportunkhoz tágas terasz ugyanannyi árnyékolt homokozó és egyéb fejlesztő eszközök, fajátékok, nagy füves terek, játszódomb tartozik. Ezek teszik változatossá, egyedivé udvari kint létünket. Mozgásfejlesztő játékaink gumitéglákra telepítettek ezzel is kikerülve az esetleges baleseteket. 
Tornaszobánk új perspektívát nyitott óvodánk életében és széles eszköztára minden igényt kielégít. Gyermekeinkkel szükség szerint heti több alkalommal mozgásfejlesztő pedagógus foglalkozik. Így a labilisabb mozgáskoordinációjú gyerekek is lehetőséget kapnak, hogy kipróbálják határaikat, és időben felzárkózzanak a kívánt iskolaérettségi szintre.
 A gyerekekkel felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok foglalkoznak, akik munkájukat hitből, szeretetből végzik. Óvodai csoportjainkat úgy szervezzük, hogy közel azonos korú gyerekek kerüljenek egy csoportba. Ettől csak rendkívüli esetben térünk el.
A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, akit a krisztusi úton járva az Ő szeretetében nevelünk. Fontosnak tartjuk azt a jogát, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben  nevelkedhessen. Biztosítjuk a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket,  szükségletei kielégítését.
Az óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.
Nevelésünkben a zenei- és vizuális nevelés területek kapnak hangsúlyosabb szerepet, mert azt valljuk, hogy ezek erősítik keresztyén szellemiségű nevelésünk személyiségformáló hatását.

Gyermekeinket úgy védjük a világ felfokozott tempójától, hogy tudatosan nem vállalunk fel olyan tevékenységeket, melyek a nyugodt és elmélyült játéktól veszik el az időt.
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás útmutató igéje:

       „ Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne  

           a magunk kedvére éljünk”
                                      Róm. 15,1
 
A ránk bízott sajátos nevelési igényű gyermekeket képességeinek megfelelően  fejlesztjük, oldjuk túlzott szorongásaikat, bizonytalanságaikat, segítjük őket az  önmegismerés útján.
Keresztyén értékrendünkhöz igazodva legfontosabb feladatainknak egyike megtanítani  a gyermekeknek, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz önazonosságuk megőrzésével.