Rákoscsabai Református Gyülekezeti Alapítvány

Székhelye: 1171 Budapest Rákoscsaba u. 2.
Adószáma: 18155057-1-42
Számlaszám: 11717009-20060264

1. Szakmai támogatással elősegíteni az intézményekben folyó oktató, nevelő, szociális
munka, sport és kulturális tevékenység hatékonyságát, a működés sokrétűvé tételét. A
működés színvonalassá tétele érdekében minden szakmai támogatást megadni, felvenni a
kapcsolatot egyéb társadalmi szervezetekkel, akikkel együttműködve az intézményi ellátás és
képzés minősége javulhat.

2. Hathatós pénzügyi támogatással javítani az intézmények, szervezetek infrastruktúrális
körülményeit, valamint anyagi hátteret teremteni rendezvények, oktatási órák, tanulmányi
kirándulások, stb. lebonyolításához.

A fenti célok mind teljesebb megvalósításához az Alapítvány kapcsolatot épít ki magyar és
külföldi társadalmi szervezetekkel, állami és önkormányzati szervekkel.

3.Az alapítvány közhasznú szervezetként működik:

Közhasznú tevékenysége
- szociális tevékenység,
- nevelés, oktatás
- kulturális tevékenység
- sport támogatása

 

2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet