Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános IskolaIskolánk a kerület legrégibb oktatási intézményeként 1762 júniusa óta működik Rákoscsaba csendes, forgalomtól védett környezetében, s szolgálja alázattal, szeretettel a tanulóifjúságot. Intézményünk eddigi életében változás történt, 2011. augusztus 31-től fenntartónk a Rákoscsabai Református Egyházközség lett.
Református egyházi intézményként valljuk, hogy az a gyermek, aki zsenge korától a Szentíráson, a népdalokon, családja és nemzete történelmén nő fel lelkében megerősödik és ellent tud állni a mai társadalom válságjelenségeinek, ezt a lelki többletet kapja meg egy keresztyén szellemű iskolában.

Tanulóink zöme a kertes övezetből érkezik, bár az utóbbi években szaporodik a kerület távolabbi részeiről beiratkozó tanulók száma, felfedezve a kisiskolákra jellemző nyugalmas és családias légkör jelentőségét, a gyerekekkel való harmonikus kontaktus kialakításának lehetőségét, személyiségformáló erejét, gyermekközpontú szemléletét, a környezettudatos szemléletformálást. Környezettudatos nevelésünk elismeréseként 2009-ben iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLA címet.

A tanítás a műemlék jellegű főépületben, valamint egy újabb kisépületben zajlik. A kisépülethez tartozó európai színvonalú, ízlésesen berendezett, minden igényt kielégítő ebédlőben bonyolítjuk le, és egészséges ételeket árusító iskolai büfé is várja diákjainkat. Tantermeink esztétikus, korszerű bútorokkal vannak berendezve. A színvonalas oktató-nevelő munkát három korszerű informatikaterem, könyvtár, tornaterem, sportpálya, műfüves pálya, játszótér, interaktív táblák is szolgálják. Az iskola épületének és környezetének szépítésén lelkes tanulók, szülők, pedagógusok folyamatosan munkálkodnak.

Minden pedagógusunk szakképzett, nagy tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező, gyermekszerető tanító és tanár, akik nyitottak az újra, a korszerű módszerek alkalmazására is. Pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a differenciálásra, a képességek egyéni kibontakoztatására, a tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészítésre, a személyiség és közösségfejlesztésre tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon. egyaránt.
A délutáni tehetséggondozó szakkörök jó hangulatban, a gyermekek érdeklődési körére épülve, formálják a tanulók személyiségét, kreativitását, együttműködési készségét.A hagyományápolás terén már eddig is sokat tettünk, jó kezdeményezéseinket folytatjuk tovább, és folyamatosan bővítjük kínálatunkat is. Számos rendezvényt, programot szervezünk és rendezünk meg: Jókai-nap, kerületi versenyek alsósoknak és felsősöknek, egészségnap, sportnap, kirándulások, múzeum- és színházlátogatások, kézműves foglalkozások.

    •    Informatika
Gyorsan fejlődő világunkban egyre nagyobb szerep jut az informatikának, ezért már első osztálytól alapozó jelleggel kezdjük az ismerkedést a számítógéppel. 3.-8. osztálytól pedig heti 4 órában emelt szinten ismerkednek tovább az informatikával a tanulók, nyolcadik év végén ECDL vizsgát tehetnek.
 
    •    Szorobán
1-4. osztályban meghatározott óraszámban a szorobán eszközzel való számolást tanítjuk az ügyes, jó logikai érzékkel rendelkező tanulóknak. Az eszköz a logikai gondolkodást fejleszti, segíti a fejszámolást, figyelemösszpontosításra nevel és könnyebbé teszi az alapműveletek elsajátítását.

    •    Idegen nyelv
1-3. osztálytól a – felmerülő szülői igények szerint – szakköri keretben biztosítjuk a játékos nyelvtanulást. 4. osztálytól csoportbontásban tanítjuk az angol és német nyelvet. A felső tagozaton nívó csoportban oktatjuk az angolt. A nívócsoportos nyelvoktatás célja a tehetséggondozás, a négy alapkészség egyidejű fejlesztése, a folyamatos szókincsbővítés, valamint lehetőség arra vonatkozóan, hogy tanulóink nyelvvizsgán is számot adjanak tudásukról.
 
„Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit csinálunk, de azért is amit nem.”
Jean Molicere

Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat és a kedves Szülőket, akik szívesen csatlakoznak iskolánk közösségéhez.