Cserkészet

cserkészliliomA cserkészet lényege fiataljaink nevelése Isten, haza és embertárs szolgálatára. Alkalmainkon különböző foglalkozásokon vesznek részt gyerekek és fiatalok, amelyek során a legkülönbözőbb témákban tágítják ismereteiket. Túrák során igyekszünk megismerni minél jobban a környezetünket, jelen vagyunk a kerület meghatározó eseményein (nemzeti ünnepek, város takarítás, stb.), tanulunk elsősegélynyújtást, csomózást, rovásírást és még számtalan olyan dolgot, amelyekkel hármas hivatásunknak eleget tudunk tenni. De mindenek előtt egy biztos közösséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik a csapat munkájába szeretnének bekapcsolódni.

Alkalmaink: 9-11 szombat cserkész foglalkozások, minden hónap első vasárnapja cserkész Isten-tisztelet


812. számú Csaba Vezér cserkészcsapat rövid története:
1933 nyarán Farkas Sándor rektor látva a cserkészet nagy nevelő erejét, elhatározta, hogy megpróbálja a Rákoscsabai Református Egyház cserkészcsapatát megalakítani. Ennek érdekében belépett a gödöllői 943. sz. Ráday Pál cserkészcsapatba, majd 1934 júliusában a somoskőújfalui, majd augusztusában a 38. sz. tiszti táborban vett részt. Ezek után kezdte meg a csapat szervezését. Eredményeként 1934. augusztus 19-én a presbitérium hozzájárult a megalakuláshoz.

Farkas Sándor, csapatalapító parancsnok
„A Presbitérium egyhangúlag kimondja a cserkészcsapat megalakulását az egyház kebelében. Parancsnokának Farkas Sándor igazgató kántortanítót kéri fel, illetve bízza meg. A szervező bizottságba Szabó Lajos elnökségével Debreceni István, Tomor Lajos, Gerendő János, Ladányi Mihály és Szokolay J. Sándor presbitereket választja meg. Otthonnak a csapat részére az egyik iskolatermet engedi át. A csapat nevének megjelölését a szervezőbizottságra bízza, egyben engedélyt ad a csapat részére való gyűjtésre.”
1934. augusztus 25-i toborzáskor 25 fiú jelentkezett. A csapat neve Csaba Vezér cserkészcsapat lett. A csapat öt táborban vett részt, az 1948-ban történt állami megszüntetésig, de a csapat tagjai később is, időszakonként találkoztak, kirándulni jártak. A táborok a következő helyszíneken és időpontokban kerültek megrendezésre:

 • 1935. Diósjenő – 11 fővel, a 934. sz. Ráday Pál cserkészcsapattal együtt –
 • 1936. Nőtincs – 25 fővel a Börzsönyben.  
 • 1938. Somoskőújfalu
 • 1939. Volóc – Kárpátalja, 27 fővel.
 • 1941. Széchenyi kerékpáros túra
 • 1942. Szalárdtelep
 • 1943. Ecser, gr. Teleky Pál országos falujáró portyázó verseny

 

Az újjászervezés 1993. március 3-án kezdődött, az első toborzó gyűjtéssel, amelyen a foglalkozás napját hétfői napban határozták meg, a parókia területén. A csapat parancsnoka ekkor Schiller Edvin volt, majd 1994-óta Tarnai Sándor cserkésztiszt vezeti a csapatot. 1993-ban visszakaptuk a régi csapat 1934-43-ig vezetett naplóját, a csapat- valamint rajzászlaját, majd június 21-én megkaptuk az ideiglenes működési engedélyt 1 évre. 1812. sz. Csaba Vezér cserkészcsapat lettünk! De később, 1995-ben az eredeti csapatszámunkat is visszakaptuk. 1993-ban Kismaroson, majd 1994-ben Leányfalun tanyáztunk, majd az első hivatalos táborunkat 1995. augusztus 7-16-ig Mátraházán tartottuk meg az újjáalakulás után a hatvani 222. sz. Petőfi Sándor cserkészcsapat tagjaival, melyet azóta minden évben követett újabb és újabb.

 • 1996. Berva-völgy (Eger)
 • 1997. Kemence
 • 1998. Tápiószentmárton
 • 1999. Torockószentgyörgy (Románia)
 • 2000. Berva-völgy (Eger)
 • 2001. Buják
 • 2002. Ravazd
 • 2003. Kárász
 • 2004. Pákozd
 • 2005. Velem
 • 2006. Erdőkertes
 • 2007. Anglia, Jamboree – 3 fő a csapattól, összesen 42.000 cserkésszel –, Bükk-fennsíkon, Nagymező táborozott a csapat többi tagja
 • 2008. Gödöllő, Kerületi Nagytábor (750 fő részvételével)
 • 2009. Sopron
 • 2010. Gödöllő
 • 2011. Svédország


Kezdetekben a foglalkozások kizárólag a Református Egyház által biztosított helyiségben zajlottak, de 2009-től a Diadal utcai általános iskolában is helyet kaptunk az őrsi munka végzéséhez. Az idei évben a már 3 végzett őrvezetőnk mellett további két cserkészünk szerzett őrsvezetői képesítést, mely reményt ad számunkra, hogy újabb őrsöket indíthassunk. Csapatunk minden évben részt vett a rákoscsabai ünnepi megemlékezéseken. 2009-ben első alkalommal tudtuk elvállalni az október 6-i megemlékezés rendezését. Felkészült cserkészeink szívesen vállalják más alkalmakkor is színvonalas műsorok megtartását. Az idei évben első alkalommal talált ránk a Vigyázó Sándor művelődési ház vezetője, kinek felkérésére egy „Mese erdő” program megtartásával tudtunk hozzájárulni Szüreti programjuk sikeréhez. A kerület takarítási munkálataiból is igyekeztünk kivenni a részünket. Idén pl.: a Csaba Vezér tér kitakarítását önként vállaltuk. Azon leszünk, hogy a jövőben egyre aktívabban hozzá tudjunk járulni cserkész munkákkal a kerületünk éltéhez.

Minden negyedik évben cserkészek tízezrei gyűlnek össze a világ minden részéről, hogy tíz napot együtt töltsenek el. Remek alkalom ez, hogy közel 40.000 cserkésztestvéreddel együtt megismerkedhess más kultúrákkal, a világ számos tájáról érkező cserkészekkel, nagy kalandokban vehess részt és megismerhess egy idegen országot. A Dzsembori résztvevői 14 és 17 év közötti cserkészek, valamint velük együtt táborozó felnőtt segítők és vezetők. Legutóbb Tarnai Sándor és Illésné Bagi Mária szervezőként volt 2007-ben Angliában, a cserkészet megalakulásának 100. évfordulóján, Száler Péter pedig résztvevőként jutott ki a XXI. Dzsemborira 2011-ben Svédország ad otthont a Dzsemborinak. A találkozó az ország déli csücskében fekvő Kristianstad melletti Rinkaby közelében fekszik. A Dzsembori helyszíne egy kőfalakkal és ligetekkel szabdalt gyönyörű zöld mező. A tábort az érintetlen svéd fenyőerdők veszik körül és a tengerpart csupán néhány percnyi buszútra található. A találkozó alatt a táborhely minden olyan eszközzel felszerelt, ami egy ekkora rendezvényen szükséges (mosdók, wc-k, telekommunikációs eszközök, boltok, posta).
A helyszínt már korábban kipróbálták a 26.500 fős svéd nagytábor, a „Jiingijamborii” során. Így minden bizonnyal alkalmas hely egy ilyen nagy létszámú tábor számára. Ebben a cserkészévben – mely azonos az iskolai évvel –, kitűztünk magunk elé, hogy szeretnénk a csapat minden tagjával kijutni Svédországba a Dzsemborira. (A következő, hasonló alkalom 4 év múlva Japánban lesz, ahova anyagi okok miatt egészen biztosan nincsen esélyünk kijutni.) E nem minden napi terv kivitelezéséhez kérjük az Úr támogatását, és köszönettel elfogadjuk a támogatók anyagi és tárgyi segítségét.