Csütörtöki Bibliaóra

Alkalmak: Csütörtök, 18.00 - 20.00
Helyszín: Kis Gyülekezeti terem
Célcsoport, közönség: Vegyes

A különböző korosztályok közös alkalma csütörtökönként 6 órától körülbelül 8-ig tart.

Énekeskönyvünkből éneklünk orgona kíséretével egy keveset az alkalom elején és végén. Az ének szövege segít ráhangolódni az Istennel való kapcsolatra. Az alkalmat általában a  lelkipásztor vagy a diakónus vezeti, imádkozik és a bibliából felolvas. Az elhangzott igerész rövid magyarázatát mondja, melyet a témáról való beszélgetés követ. Ebbe a jelenlévők mind bekapcsolódhatnak, elmondhatják személyes kérdéseiket és megoszthatják hitbeli látásukat, tapasztalataikat a többiekkel. Végül közös imádságra nyílik lehetőség, melyet a Miatyánk elmondása zár. A felolvasott bibliai rész általában a Református Bibliaolvasó Kalauz kijelölt napi igerésze. Időnként a bibliaóra keretében az elmúlt vasárnapi istentisztelet rövid megbeszélésére is sor kerül. Az alkalom célja a hétközi lelki feltöltődés, az egymás hite által való épülés, az imádságos közösség ápolása.