Szánthó Géza énekkar

Alkalmak: Hétfő,18:30-20:00
Helyszín: Nagy Gyülekezeti terem
Célcsoport, közönség: Vegyes
 

Kedves testvérek!

 

Nemrég, 2011. május 29.-én, a Szánthó Géza Énekkar záró hangversenyén énekelte együtt a kórus és a gyülekezet a Fishel Alleluját: „Jer, áldjuk hát az Úr nevét, zengjük az Ő dicséretét!” Nem is lehetne jobb mottója ennek az írásnak, amely most is, mint már egy korábbi cikk is, buzdítani, hívogatni akar. Olyan énekelni szerető és vágyó, nem feltétlenül kottát ismerő testvérekhez szólunk, akik szívesen jönnének a gyülekezeti kórusba énekelni.Ebben a kórusban énekelni megtiszteltetés. Egyrészt azért, mert a kórus nagy múltra tekinthet vissza. Fontos, hogy ismerjük a múltat, az elődök indítékát, erőfeszítését, hogy ez előtt fejet hajtva és ebből erőt merítve tudjunk építkezni a jelenben.

 

„A rákoscsabai református dalárdát Ceglédi Antal másodtanító alakította 1903-ban esperesi felhívásra, hogy nemzeti, vallási ünnepek és temetések alkalmával összhangzatos dalokat adjanak elő az énekkarok, ezáltal is ébren tartva bennük és hallgatóikban a hazafias érzést és a vallásos hitéletet.”

 

(Szánthó G.: „Rákoscsaba története”)
Következő karmester:

 • Korsós László rektor vegyes karrá alakította a dalárdát.
 • Őt Farkas Sándor követte a kórus élén, aki a II. világháborúban hadifogságot szenvedett. Munkájának folytatói voltak:
 • Tömpe Ferenc,
 • Ladányi János,
 • Layer Irén,
 • Papp Ferenc,
 • Döbrössy Ida,
 • Kerti Károlyné,
 • Fekete Mária aki ma is lelkes kórustagunk,
 • Bársony Istvánné (40 éven keresztül),
 • Oros Ilona,
 • Tóth Ágnes és
 • jelenleg Princz Egonné, aki a Gregor József Zenei Általános Iskola énektanára volt 43 évig.
  Az énekkar 1978-ban ünnepelte 75 éves fennállását, ekkor vette fel a templomépítő lelkipásztor, Szánthó Géza nevét.

 

Megtiszteltetés a kórusban énekelni azért is, mert a gyülekezeti ünnepeinket igazán felemelővé tevő, Istent dicsőítő énekeket az énekkar tagjai szólaltathatják meg, e mellett pedig képviselhetjük gyülekezetünket a kerületi kórustalálkozón, illetve a más gyülekezetekkel közös alkalmon, színesítjük a gyülekezet eseményeit, sőt jótékonysági hangversenyen is részt veszünk. Így volt ez ebben az évben is, amikor a hagyományos református ünnepeinken kívül

 • Az adventi koncerten,
 • az ökumenikus imahét istentiszteletén,
 • a gyülekezeti csendes napon,
 • a kerületi református gyülekezetek missziói délutánján,
 • a konfirmációi Istentiszteleten
 • testvér-gyülekezeti találkozón szolgált az énekkar.

 

Hiszem, hogy az örömhír eredményesen továbbadni nem csak szóval, hanem énekléssel is lehet. Sőt:”vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a zene világít be.”(Kodály Zoltán)

Végül, az énekkarba járni egy jó időtöltés is. Olyan program, amivel nem csak múlatjuk az időt, hanem közben jól érezzük magunkat tanulhatunk újakat, töltekezhetünk lelkileg. A próbákon énekelt dallam és szöveg egy idő után az énekes részévé válik, és ha kell, vigasztalhat, gyógyít, felüdít, ill. örömet szerez.