Egyházi Esküvő


A házasság férfi és  nő közötti, egy életre szóló testi-lelki kapcsolat. Isten által meghatározott  módon a rendezett és boldog családi élet alapja - meggyőződésünk szerint.

Jézus nyilatkozata a házasságról: “ Az embereket kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért hagyja el az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit
tehát az Isten egybekötött, azt ember el ne válassza.
” (Márk 10,6-9.)

A hívő ember nem elégszik meg polgári házasságkötéssel, hanem Isten áldását és megsegítő kegyelmét is kéri a templomban házasságára, és magát esküvel is elkötelezi az egész életre szóló szövetség megtartására.

    Egyházi teendők: A házasságkötés szándékát kellő időben be kell jelenteni a lelkészi hivatalban, ahol megtörténik az adatok felvétele. A lelkipásztor előkészítő beszélgetéseken készíti fel az ifjú párt az alkalomra. Ezek során, egymással való kapcsolatuk kialakulásának egyedi történetét megoszthatják az esketést végző lelkipásztorral. Megbeszélhetik vele az eskü szövegének értelmét, a hétköznapok élethelyzeteire alkalmazását. Partnerek lehetnek annak átgondolásában, hogy meddig jutottak az Isten megismerésében. Megfogalmazhatják azt is, hogyan szeretnék megvalósítani Isten segítségével életre szóló családi boldogságukat. Végül elpróbálhatják az esküvő menetét.