Konfirmáció

Mi a konfirmáció?
Felfedező út, melynek során megismerjük református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust; így a hitre jutás alkalma lehet.
Tágabb értelemben: Isten Igéje és Szentlelke által elhívja a világból az Övéit, majd újra és újra megerősíti a benne bízók hitét, egész életét és rajtuk keresztül egyházunkat is.
Az ünnepélyes konfirmáció során évről évre a 13-14 éves gyermekek mellett számos felnőtt is csatlakozik a Gyülekezet úrvacsorázó közösségéhez. A konfirmáció az egyháztagság feltétele is.Konfirmáció előkészítőt tartunk külön csoportban a gyermekeknek és felnőtteknek vasárnap délutánonként. Az előkészítő időtartama a gyermekeknek 2 éves, míg a felnőtteknek 1 éves.
Konfirmációi előkészítőre jelentkezni a hitoktatónál illetve a lelkipásztornál lehet. Konfirmációt követően a gyülekezet különböző bibliaóráiba lehet csatlakozni további lelki épülés céljából. 13-14 éves korban ajánlott. Felnőttek akár nyugdíjasként is jelentkezhetnek.