Temetés

A keresztyén ember számára az egyházi temetési szertartás azért fontos,
mert Istentisztelet keretében hálát adhat elhunyt szerette életéért Istennek.
Megköszönheti az Isteni gondviselés számtalan alkalmát és módját, amelyeken
keresztül Isten szeretete elérte és meggazdagította az elhunytat. Ha az elhunyt
maga is hívő ember volt, ezért külön is hálát adhatunk. Egyúttal megköszönheti
a család az elhunyton keresztül kapott Isteni szeretetet is. Megemlékezhetünk
illő módon az elhunyt élete rövid történetéről, kiemelve belőle a legfontosabb
eseményeket. Mód nyílik a gyászoló hozzátartozók megemlítésére, akik
fájdalommal búcsúznak szerettüktől. A lelkipásztor a keresztyén ember hitbeli
reménységét hirdeti a Biblia tanítása alapján, azaz aki „hisz az Isten Fiában,
Jézus Krisztusban, annak örök élete van”. Így a meghalás a hívő ember
számára a mulandóság végét jelenti és a Jézusban megtalált Élet innentől
fogva teljesedik ki a várt feltámadáson át a teljes dicsőségében. A temetés
alkalmával énekelt énekeink hitvalló és vigasztaló gondolatokat tartalmaznak, a
magunk és egymás erősítésére.