Gyermek Istentisztelet

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem
őket, mert ilyeneké az Isten országa.
” (Mt 10, 14)

Vasárnap délelőtt, amíg a szülők a templomban Isten igéjét hallgatják, addig
gyermekeik a Vasárnapi Iskolában bibliai történeteket tanulnak meg. Gyermekfelügyelő
várja 9.30 és 10 óra között az érkező gyermekeket és a szuterénben kialakított
gyülekezeti terembe irányítja őket. A 10 órai harangszó elhangzása után, a tanító közös
énekléssel kezdi meg az alkalmat. Az éneknek felszabadító és gátakat ledöntő hatása van
az éneklőre és az éneket hallgatóra egyaránt. Csodálatos előszántása lehet az Ige
magjának hullása előtt. Fontos szempont, hogy a gyermekek számára is érthető,
átérezhető, átélhető énekeket tanítsunk az énekes könyvünkből. Ezenkívül vannak ifjúsági
énekek is pl.: „Jertek Énekeljünk” című gyermekénekek is, amelyeket nagyon szeretnek a
gyerekek.

Az éneklés után következik az imádság: Isten nem csupán a felnőttek szépen
megfogalmazott, okos imádságát hallgatja meg, hanem a gyermekét is. Izmael, amikor
anyjával a pusztában bujdosott, nem valami „szabályos” imát mondhatott el
szomjúságában és halála küszöbén. „Meghallá Isten a gyermek szavát és kiálta az Isten
angyala az égből Hágárnak és monda néki: mi lelt téged Hágár? Ne félj mert az Isten
meghallotta a gyermek szavát, ott ahol van
” (1Móz 21, 17) Úgy ahogy mondta és ott, ahol
mondta. Tehát a gyermeket meg kell tanítanunk imádkozni. Ami elsősorban a szülő
feladata, sőt kötelessége. Mi legfeljebb a vasárnapi iskolában tovább fejleszthetjük azt,
amit a szülő elkezdett. A bölcsődés korú gyermekekre általában egy a gyülekezetünkhöz
tartozó diáklány felügyel és játszik velük egy külön teremben.

Az iskolás korú gyermekekkel már felnőtt pedagógus vagy hitoktató foglalkozik.
Minden alkalommal egy-egy bibliai történetet tanulnak meg a gyermekek az Ó-vagy
Újszövetségből. Minden olyan történet, aminek pozitív érzelmi töltés adható és a
kisgyermek életével kapcsolatba hozható, alkalmas a tanításra. Pl.: János 2, 1-12, A kánai
menyegző. A bibliai történetek tanításánál különböző szemléltető eszközöket használunk.
Pl.: színes rajzos feldolgozása a történeteknek (Flanel, Gyűrűs füzet), vetítés, képek
kiegészítése, kivágás, történetek eljátszása. Szeretik a gyerekek a teszteket, fejtörő
játékokat. Népszerűek a „tudod-e” kérdések. A bibliai történet elmondása után mindenki
kap egy kis kártyát, amelyre egy igevers van felírva, az az aranymondás. Ennek célja,
hogy huzamos időre is rögzítsük a hallottakat. Imádsággal és énekléssel fejeződik be az
óra.

A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi...
(5Móz 29, 28)